THE CALL ONDERWIJS

D-TRACK DISCIPELSCHAP SCHOOL

Er in de menselijke geschiedenis nog nooit zo’n grote behoefte geweest aan discipelen van Jezus Christus om in zuiverheid en in de kracht van de Heilige Geest te wandelen. 

Binnen D-Track worden er drie praktijkgerichte thema's behandeld.

 1. Heilige Geest & Profetie
 2. Bovennatuurlijke Genezing
 3. Bevrijding & Demonie

Elk Thema bevat 8 lessen waar we diep ingaan op de stof. Binnen 3-6 maanden heb je de basis ontvangen om hiermee verder in de praktijk en je persoonlijk leven in uit te stappen.

De lessen staat in het teken van discipelschap, en sluit aan bij mensen die al langer gelovig zijn, maar ook bij nieuw gelovigen. 

Hieronder volgt een voorbeeld van enkele lessen die per thema wordt behandeld. 

 1. Heilige Geest & Profetie
  1. De Heilige Geest
  2. Het doel van de profetische bediening
  3. Leren profeteren
 2. Bovennatuurlijke Genezing
  1. Geneest God vandaag nog?
  2. Hoe genezing te ontvangen
  3. Bidden voor zieken
 3. Bevrijding & Demonie
  1. De geestelijke wereld
  2. Ontvang bevrijding
  3. Hoe bevrijding te bedienen

Wil je leren hoe je kunt samenwerken met de Heilige Geest in je dagelijks leven?

Wil je leren hoe je het Koninkrijk van God in je bedrijf en je gezin kunt brengen?

Wil je dat je geloof wordt uitgebreid op het gebied van genezing, en het profetische?

Begin vandaag nog je reis naar het meer van God en meld je aan voor D-Track Discipelschap school.

ZATERDAGSCHOOL - EVANGELISATIE

Een discipel van Jezus Christus zijn betekent een bovennatuurlijke levensstijl leiden in samenwerking met de Heilige Geest.

Via de Zaterdagschool van Evangelisatie ontvang je een solide basis om het evangelie te prediken en in de bovennatuurlijke wegen van het Koninkrijk van God te wandelen.

Onze zaterdagschool van evangelisatie vindt 1 keer in de maand plaats. Je zult naast het ontvangen van Bijbels onderwijs, ook uit stappen tijdens de evangelisatie momenten.

Ben jij er klaar voor om mensen tot Jezus te leiden, en uit te stappen in woorden van kennis en genezingen? Meld je dan aan.